Strona główna Mapa serwisu

GWJ S.A - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej.

GWJ Serwis

Outsourcing energetyczny - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej
Od 1 lipca 2007 roku wszyscy mamy możliwość zakupu energii od wybranego przez siebie niezależnego sprzedawcy.
GWJ Serwis S.A. występuje w imieniu dużej liczby odbiorców!!! Usługę dystrybucji świadczą dotychczasowi operatorzy systemów dystrybucyjnych.

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej z GWJ Serwis S.A. "BROKER OF SALE"
 1. Odbiorca negocjuje umowę współpracy z GWJ Serwis S.A.
  Przed zawarciem umowy współpracy Klient winien dostarczyć niezbędne dokumenty celem przygotowania projektu oszczędności.
 2. Odbiorca podpisuje umowę współpracy z GWJ Serwis S.A.
  GWJ Serwis S.A. przejmuje na siebie całość spraw związanych z zarządzaniem energią.
 3. Odbiorca monitoruje prace GWJ Serwis S.A.
  Obecne umowy zostają zastąpione umowami z nowym sprzedawcą. GWJ Serwis S.A. zadba o ciągłość sprzedaży.
 4. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)
  Jeśli dotychczasowe układy pomiarowe nie spełniają wymogów niezbędnych do realizacji zmiany sprzedawcy GWJ Serwis S.A. wyznaczy optymalny zakres prac modernizacyjnych uzgadniając to wcześniej z Klientem.
 5. Odbiorca otrzymuje dokumentację związaną z procesem zmiany.
  Nowe umowy wraz z dokumentami pobocznymi trafiają do klienta z ramienia pełnomocnictwa.
 6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze "starym" sprzedawcą.
  W przypadku liczników uniemożliwiających transmisję danych odczyt taki może być opóźniony. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w określonym terminie. Na tej podstawie sprzedawcy wystawią odbiorcy faktury. Dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.

  Obecnie odbiorca zakupuje energię elektryczną od przypisanego mu terytorialnie przedsiębiorstwa energetycznego, które świadczy mu wszystkie usługi.
 7. Rozliczenie z GWJ SERWIS S.A z tytyłu uzyskanych oszczędności.