Strona główna Mapa serwisu

GWJ S.A - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej.

GWJ Serwis

Outsourcing energetyczny - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej.

Instalacje elektryczne
GWJ SERWIS S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Tworzy młody zespół elektryków i energetyków z uprawnieniami i bogatym doświadczeniem zawodowym nabytym w ciągu ostatnich dziesięciu lat w sektorze elektroenergetycznym polskiej gospodarki.

Naszą ideą jest zrzeszanie fachowców i realizowanie wspólnych celów związanych z instalatorstwem elektrycznym, czyli:
  • projekty instalacji i przyłączy
  • pomiary elektryczne
  • instalatorstwo elektryczne
  • automatyka plc
  • układy kompensacji mocy biernej
  • likwidacja awarii
  • przyłączenie obiektu do sieci energetycznej
  • modernizacja istniejącej instalacji
  • dostosowanie istniejącej instalacji do obowiązujących norm i standardów unijnych
  • projekty i wykonastwo instalacji zdalnego odczytu
Nieustannie poszerzając Naszą wiedzę i umiejętności podążamy z duchem postępu technicznego, co oczywiście jest pomocne w zapewnieniu Naszym klientom jak najlepszych jakości oferowanych usług jak i wykonywania ich życzeń na jak najwyższym poziomie.