Strona główna Mapa serwisu

GWJ S.A - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej.

GWJ Serwis

Outsourcing energetyczny - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej
Chcąc osiągnąć cel, jakim jest obniżenie rachunków za energię elektryczną należy podjąć następujące kroki:
 1. Skontaktować sie z GWJ SERWIS S.A.
 1. Przygotować informacje o zużyciach i poborach energii
 2. Kopie faktur VAT z okresu do dwunastu miesięcy (opcjonalnie ostatni rachunek)
 3. Wypełnić tabelę zużyć dostępną na naszej stronie - pobierz plik XLS - 30 KB ›
 4. Przygotować informacje na temat punktu odbioru (godziny pracy, rodzaj zainstalowanych urządzeń, czas pracy urządzeń itp.).
 5. Przygotować informacje na temat punktu odbioru (godziny pracy, rodzaj zainstalowanych urządzeń, czas pracy urządzeń itp.).
 6. Przesłać dane do kalkulacji do GWJ SERWIS S.A. dowolną drogą korespondencji.

Na podstawie dostarczanych nam danych, objętych klauzulą poufności, przeprowadzamy BEZPŁATNĄ kalkulację możliwych do wygenerowania oszczędności.

Wynagrodzenie GWJ SERWIS S.A. reguluje wzajemna umowa i zależy tylko i wyłącznie od uzyskanych oszczędności a regulowane jest dopiero w momencie ich faktycznego pojawienia się.

W ramach outsourcingu elektroenergetycznego spółka GWJ SERWIS S.A. oferuje następujące usługi:
 • Bezpłatna kalkulacja oszczędności przeprowadzona na podstawie dostarczonych nam danych o poborach i zużyciach energii elektrycznej.
 • Zarządzanie zakupem energii elektrycznej na wolnym rynku.
 • Dobór optymalnych parametrów zakupu energii elektrycznej.
 • Przejecie w całości spraw związanych z procesem optymalizacji włączając w to bieżącą korespondencję w imieniu klienta.
 • Stały nadzór nad wprowadzanymi ulepszeniami. Zmieniające się ceny jednostkowe Taryf dla energii elektrycznej powodują, iż konieczny jest ich ciągły monitoring.
 • Raportowe przedstawianie wygenerowanych oszczędności poprzez porównanie opłat sprzed optymalizacji z opłatami po optymalizacji.
 • Konsolidacja faktur VAT i Umów sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów położonych na terenie działania danego dystrybutora.
 • Kompensacja mocy biernej poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących.
 • Kompleksowe doradztwo wyspecjalizowanego personelu w zakresie gospodarki energią.